Thursday, July 01, 2004

courting rituals (part 2)

other stuffs you can do while looking for potential bf's

GUY: jen kung sasabihin ko bang mahal kita maniniwala ka?
JEN: hindi.

GUY: jen pwede ba kitang ligawan?
JEN: ngayon na?

GUY: jen coffee tayo...
JEN: tanga! tao tayo...

GUY: jen may pag-asa ba ako?
JEN: kanino?

GUY: jen dadalaw sana ako sa inyo mamayang gabi...
JEN: bakit?!!! sino ang may sakit?

GUY: jen pabayaan mong patunayan kong mahal kita...
JEN: hindi ok lang wag na...ayos lang

GUY: jen naalala kita pag naririnig ko ang 'it might be you'
JEN: blag! (hinimatay ako nun!)

GUY: jen first love kita...
JEN: talaga?
GUY: oo..
JEN: nakakainis 'no?

GUY: jen ano ang ideal date mo?
JEN: hindi ikaw.

*again my personal favorite

GUY: jen nood tayong sine...
JEN: sige...kasama ka ba?

guestbook
Grace Bible Church
photos
atom
RSS