Friday, November 04, 2005

re-issue...courting rituals

because my friends want to read it again, but they are too lazy to open my archives...

enjoy!

other stuffs you can do while looking for potential bf's

GUY: jen kung sasabihin ko bang mahal kita maniniwala ka?
JEN: hindi.

GUY: jen pwede ba kitang ligawan?
JEN: ngayon na?

GUY: jen coffee tayo...
JEN: tanga! tao tayo...

GUY: jen may pag-asa ba ako?
JEN: kanino?

GUY: jen dadalaw sana ako sa inyo mamayang gabi...
JEN: bakit?!!! sino ang may sakit?

GUY: jen pabayaan mong patunayan kong mahal kita...
JEN: hindi ok lang wag na...ayos lang

GUY: jen naalala kita pag naririnig ko ang 'it might be you'
JEN: blag! (hinimatay ako nun!)

GUY: jen first love kita...
JEN: talaga? GUY: oo..
JEN: nakakainis 'no?

GUY: jen ano ang ideal date mo?
JEN: hindi ikaw.

*again my personal favorite

GUY: jen nood tayong sine...
JEN: sige...kasama ka ba?

guestbook
Grace Bible Church
photos
atom
RSS